HANZO - artisan chocolate :: E-shop
Slovenská verzia
Magyar verzió
ČOKOLÁDY         PRALINKY         LÍZATKÁ         KURZY         CHOCO 'ART         Čokoláda HANZO         KONTAKT         Hanzo Artisan ChocolateVšeobecné obchodné podmienky


Predávajúci:
Chocotale s.r.o.
Ádorská 29a
92901 Dunajská Streda

Telefón: +421 903 665 660
Email: info@chocotale.sk
Nie sme platcami DPH!

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.chocotale.sk (ďalej len e-shop) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, keď akceptujú Všeobecné obchodné podmienky. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Kupujúci (objednávateľ) vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodu a zaslanie tovaru.

Ochrana osobných údajov
Pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.chocotale.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje, že informácie neposkytne tretím stranám/osobám.

Objednávka
Pri objednávaní tovaru stlačením tlačidla „Do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Následne pri nákupe je zákazník povinný vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodu a zaslanie tovaru. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu a ručíme za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku“, kupujúci týmto akceptuje povinnosť platby! Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.

Storno objednávky
Možnosť stornovať alebo upraviť objednávku je možné telefonicky alebo emailom, najneskôr do 24 hodín. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno a svoju e-mailovú adresu. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 5 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Ceny
Všetky ceny na e-shope sú uvedené s DPH.

Kúpna cena
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné v čase objednania tovaru. K potvrdenej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa toho, aký spôsob dopravy si kupujúci zvolil. Balné kupujúci neplatí. Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný doklad, ktorá je vložená do každej zásielky spolu s tovarom. Slúži zároveň ako dodací list.

Dodacie podmienky
Tovar posielame výhradne formou balíkovej dobierky s kuriérom. Prípadne si tovar môžete vyzdvihnúť na mieste odberu. E-shop www.chocotale.sk sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme e-shopu ako miesto doručenia. Ceny za doručenie sú určené v cenníku. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar, dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa. Obvyklá dodacia doba je 3 pracovných dni. Všetky zásielky budú označené ako veľmi krehký tovar. Čokolády neposielame kuriérom ak vonkajšie teploty sú nad 25 stupňov celzia. Čokoláda je pri doprave bezpečne zabalená v krabici a prelepená páskou.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.

Spôsob platby
V internetovom obchode www.chocotale.sk môžete zaplatiť:
   1. Bankovým prevodom
   Po potvrdení objednávky môže zákazník uhradiť plnú cenu vrátane poštovného. Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo objednávky. Tovar bude zaslaný po obdržaní platby na účet.
   2. Dobierkou Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí.
   3. Hotovosťou Priamo na mieste odberu: CHOCOTALE s.r.o., Ádorská 29a, 92901 Dunajská Streda alebo na inom mieste podľa dohody. O termíne možného odberu vás budeme informovať.
Vrátenie tovaru
Podľa § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z. tovar zakúpený v internetovom obchode www.chocotale.sk je možné vrátiť bez uvedenia dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, nepoužitý a kompletný. Vynaložené náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po prijatí a skontrolovaní vráteného tovaru. Tovar poprosíme zaslať na adresu: CHOCOTALE s.r.o., Ádorská 29a, 92901 Dunajská Streda alebo ho vrátiť osobne po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

Reklamácie a záručná doba
Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte mailom do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru e-mailom info@chocotale.sk, kde napíšte prosím: číslo objednávky, názov tovaru a stručný popis chyby.
V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.
Do 3 dní po obdržaní oznámenia o závadách, predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe, v prípade vybavenia reklamácie u predávajúceho, kupujúci zašle predmet reklamácie poistenou zásielkou.
V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi t.j. Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnení, sa má kupujúci domáhať, aby tovar bol vymenený za tovar nový, prípadne može od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody sposobené prevádzkou produktu, funkčných vlastností a škod z neodborného používania produktu, ako aj škod sposobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Vybavovanie reklamácie je zahájené prevzatím závadnej veci od dopravcu či pošty, v prípade osobného uplatnenia reklamácie od dátumu jeho predania.
Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu.
Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 14 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky alebo emailom informovaný.

Cenník za poštovné a dopravu
Za prepravné služby budú účtované nasledujúce poplatky:
doručenie kuriér expresom na dobierku - 5.90 € s DPH
doručenie kuriér expresom pri platbe vopred na účet - 4.50 € s DPH
prepravné a balné pri osobnom odbere 0,- €

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Všetky práva vyhradené. Cenník je platný od 1.11.2015.
PONUKA PRE FIRMY
Hanzo artisan chocolate
 • čokoláda s Vaším logom
 • darčekové krabice pre zamestnancov
 • pralinky s Vaším logom
 • workshop Výroba praliniek pre firmy

 • V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!
  Hanzo artisan chocolate
  INFO
  Hanzo artisan chocolate